Co musisz spełnić, aby wybudować dom bez pozwolenia

Przepisy prawne z 2015 roku upraszczają procedury, a nawet pozwalają na stawianie domów bez pozwolenia na budowę. Według ustawy rozpoczęcie budowy takiego budynku może nastąpić już po 21 dniach od zgłoszenia, jeśli urząd nie wniesie żadnego sprzeciwu. Po naszej stronie leży tylko obowiązek złożenia takiego wniosku w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta, w  którym załączamy termin rozpoczęcia budowy, zakres oraz sposób wykonywania prac budowlanych, potwierdzenie praw własności do działki oraz projekt budowlany.

W ustawie konkretnie sprecyzowana jakie warunki powinny zostać spełnione, by wybudować dom bez pozwolenia na budowę. Ustawodawca określa, że taka budowa jest możliwa, gdy zamierzamy postawić “wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane”. Do ustawy nie zaliczają się budynki wielorodzinne, domy w zabudowie bliźniaczej oraz inwestycje na terenach Natura 2000.

Sprawdź: Domy Bydgoszcz

Od 2020 roku istnieje również możliwość dokonywania zmian w projekcie domu bez pozwolenia, poprzez ponowne zgłoszenie. Przed nowelizacją ustawy wszelkie zmiany w projekcie wiązały się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę.

Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego do budowy na zgłoszenie kwalifikują się także:

  • wolno stojące budynki gospodarcze, garaże, wiaty, przydomowe ganki i oranżerie o powierzchni zabudowy do 35 m², jeśli łączna liczba tych obiektów na działce nie przekracza dwóch na każde 500 m² powierzchni działki,
  • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m³ na dobę,
  • przydomowe tarasy naziemne.

Jeśli chodzi o koszty, to nie zaoszczędzimy na formalnościach, ponieważ potrzebne dokumenty są takie same, jak w przypadku o pozwolenie na budowę. Dalsze koszty budowy w głównej mierze zależą od formy projektu budynku. Im bardziej skomplikowany projekt, tym większa cena. Najtańszym wyjściem jest wybór prostego projektu z dwuspadowym dachem. Zaoszczędzimy nie tylko na nieskomplikowanym projekcie, ale także na czasie realizacji, która wiążę się z wysokością kosztów robocizny.

Komentowanie wyłączone