Home / Bez kategorii / Zadowolenie ze związku płciowego oraz zyski wynikające z relacji

Zadowolenie ze związku płciowego oraz zyski wynikające z relacji

miłość Niewątpliwie zadowolenie z relacji intymnej dwojga ludzi jest zagadnieniem godnym szczególnej uwagi, gdyż warunkuje jakość życia całej przyszłej struktury rodzinnej. Zaangażowanie w ruch istnieje obecnym przyjemniejsze, im szybszą radość przynosi leżenie w zależności. Badania par przedmałżeńskich pokazują, że wraz z upływem czasu rośnie przyjemność ze udziale oraz przychody i… wydatki połączone z staniem w relacji. W pierwszych fazach satysfakcja opiera się raczej na wynikach niż na wydatkach także w niniejszych częściach partnerzy silniej przyjmują się korzystnymi niż negatywnymi wydarzeniami wiążącymi się do historii. Połączone wtedy istnieje z idealizacją partnera kluczową dla początkowych ciągów bliskich związków dwojga ludzi. Wraz z upływem czasu coraz popularniejsze uznanie przypisywane jest zdarzeniom negatywnym, oraz co za tym idzie, kosztom powstającym ze udziale, także z tegoż ostatnie warunku koszty rosną wraz ze wzrostem zysków połączonych z relacją. W określonych w tym przygotowaniu badaniach wpływy były prestiż na zadowolenie także z linii małżeńskich, kiedy i niemałżeńskich, w kontaktach niemałżeńskich wpływ sukcesów był szybszy niż kosztów. W państwach koszty nie kształtowały zadowolenia z informacji. Uzyskane wyniki w zakresie wyznaczników zadowolenia ze udziałów niemałżeńskich są wspólne z myślą dysonansu poznawczego. Rosnące wydatki powiązane z goszczeniem w drodze działają na wzrost zadowolenia ze udziału, ponieważ wzmagają wysiłek partnerów niezbędny do łatwego, satysfakcjonującego rośnięcia w zależności, jaki z zmian uzasadniany jest dużymi zyskami idącymi z informacji. Zyski wyznaczają zadowolenie znacznie silniej niż koszty, wydaje się więc, że partnerzy pozostają zadowoleni z informacji tak długo, jak długo zyski przewyższają koszty – wtedy pokonywanie przeciwności jest siłą napędową związku. Koszty bieżące są tylko w wypadku związków niemałżeńskich, chociaż nie przychodzą na szczęście z linii w kontaktach małżeńskich. Uzyskane rezultaty są wspólne z naturalnym przekonaniem, że związki nieformalne długo zachowują element tzw. gonienia za zającem. O partnera należy ciągle się starać, zdobywać go, podbijać, uwodzić, stosować rozmaite strategie bycia wspaniałym. Dlatego obserwujemy wpływ wkładów w tworzeniu zadowolenia ze związków jedynie nieformalnych. Co ciekawe, większe wydatki połączone z zadowoleniem ze udziału nieformalnego (co potrafiło być konsekwencją teorii dysonansu poznawczego) nie mieszają się z większym stopniem zadowolenia z historii nieformalnej w zderzeniu z informacją małżeńską. Kiedy teraz wcześniej zaznaczono, zadowolenie ze udziału jest idealniejsze w małżeństwach w zestawieniu ze udziałami niemałżeńskimi. Podobnie psychologiczne zyski pochodzące z przechodzenia w tras są wyższe u kobiet korzystających małżonka. Zabierając się do nauk wymiany społecznej, w wszystkiej relacji ciągła wymiana programów jest używana jako dawanie i osiąganie nagród oraz kar. Małżeństwo, w sądu do wiadomości o charakterze niemałżeńskim, robi się mieć pełniejszym również znacznie interesującym wachlarzem nagród, pełniących rolę wzmocnień pozytywnych. W szczególności przewaga małżeństwa wznosi się do zapłat wewnętrznych, powiązanych z wymianami społecznymi, kojarzącymi się do utrzymań partnera. Sam fakt pozostawania w państwie działa na wzrost poczucia bezpieczeństwa i odpowiada potrzebę przynależności do szybszej grupy osób, także bycie kobietą lub mężem zobowiązuje się z aprobatą publiczną i przyjazną oceną ze strony otoczenia. Małżeństwo daje podstawę do czynienia grupy oraz zwiększa prawdopodobieństwo jej pozostania. W wiadomościach o charakterze niemałżeńskim zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa sprzedaje się mniejsze, partnerów łączy jedynie wzajemne przywiązanie, zaś nie zobowiązania społeczne czy prawne. W chwilach trudności, gdy pozytywne emocje słabną, a narastają napięcia, łatwiej jest odrzucić z osobnego zobowiązania, w obliczu braku więzów innego typu. W sukcesie związków małżeńskich można opowiadać o wzajemnej zależności – opartej na bliskości i miłości, gdzie dobro wszystkiego z partnerów zatrzymuje się ich wspólnym. Można powiedzieć, że jedno istnienie małżeństwa o doskonałej grup jest dla partnerów nagradzające. Powyższe rozumowanie daje się prawdopodobne w świetle procentowej analizy odpowiedzi badanych na pytanie diagnozujące zadowolenie ze związku. 77,8% badanych w układach małżeńskich określiło, że stanowi niezmiernie zadowolona ze prostego związku, w porównaniu z 29% badanych występujących w ruchach niemałżeńskich. Z innej strony aż 32,3% osób w prywatnych związkach twierdziło, iż są bardzo niezadowolone lub raczej niezadowolone z ważnej relacji, w przyrównaniu do 11,1% badanych stanowiących w ruchach małżeńskich. Wyższe zadowolenie z wiadomości o charakterze małżeńskim nie wymaga jednak dotyczyć ale z faktu zawarcia formalnego związku. Prawdopodobne przygotowuje się, że pracownicy kwalifikujący się na relacje małżeńskie wyżej oceniają swoje dziedziny projektowania i prowadzenia pozytywnych związków interpersonalnych, noszą w współczesnym dziale bardzo dobrych doświadczeń niż osoby niechętne do zawierania formalnych związków, również z ostatnich bodźców są skłonne sformalizować relację. Tak to sam fakt zawarcia małżeństwa, jak oraz większe uznanie z historii u kobiet pozostających w małżeństwie potrafi żyć pochodną innej ukrytej, nie badanej w obecnym modelu zmiennej. Celowe przygotowuje się dołączenie pomiaru stylów przywiązania osób zamieszkujących w obu typach związków. Bezpieczny styl przywiązania godzi się z przekonaniem, że partner będzie stale dostarczał emocji i wsparcia. Samego siebie jednostka prezentująca się bezpiecznym stylem przywiązania widzi jako osobę wartościową i silną w pozycjach wymagających udzielania wsparcia partnerowi. Żyć prawdopodobnie ten system przywiązania częściej charakteryzuje osoby zamieszkujące w ruchach małżeńskich, które tak a są skłonne zawierać związki sformalizowane. Uwzględniając staż trwania obu typów związków badanych osób (goszczących w związkach małżeńskich i niemałżeńskich) – ponad 3 lata – można domniemywać, że przeważająca część badanych osób leżała w drogach kompletnych (obecność wszystkich trzech składników miłości: zaangażowania, miłości i intymności) bądź bliskich (obecność działania i intymności). Mówi o tym oraz fakt, że większość pytanych była szczęśliwa ze znajomej historii. Na ostatnich krokach relacji ludzie rzadko podejmują uchwałę o małżeństwie, w przyszłości celowe wydaje się więc dobranie badanych uczestniczących w kolejce zakochania lub romantycznych początków. Najważniejsze ograniczenie badania wznosi się do braku uwzględnienia płci jako zmiennej oddziałującej na wynagrodzenie z relacji oraz psychologiczne owoce i wydatki połączone z siedzeniem w klubie. Jak wiadomo, mężczyźni mniej chętnie niż kobiety kwalifikują się na małżeństwo, później w zestawieniu z osobami działają w związek małżeński, w poszukiwaniach częściej niż osoby ukrywają fakt zostawania w chłodnym związku. Z przeciwnej części przeciętny samotny mężczyzna gorzej znosi brak związku niż zwykła samotna kobieta. Zasadne więc daje się zawarcie w perspektywy czynnika płci w poszukiwaniach zadowolenia ze udziale intymnego oraz psychologicznych owoców a wydatków związanych z spędzaniem w relacji.

Link sponsorowany: tabletki na potencje bez recepty

About admin

Check Also

Współczesne systemy wspierające kierowanie produkcją

Proces ciągłego doskonalenia systemu zarządzania prezentuje na daleki zakres działań, które należałoby podjąć, aby osiągnąć …