Home / Bez kategorii / Turystyka zdrowotna jako rozchwytywany produkt polskiej gospodarki

Turystyka zdrowotna jako rozchwytywany produkt polskiej gospodarki

turystykaIstotą rozwoju turystyki medycznej na światowej arenie usług jest właśnie przygotowana promocja. Głównym celem akcji promocyjnej turystyki medycznej w Polsce winno stanowić poinformowanie, nakłonienie, danie i zachowanie niezbędnych informacje, skierowanych do potencjalnych (wewnętrznych oraz innych) konsumentów usług turystyczno-medycznych, o dane zastosowania wygodnych i dostępnych zabiegów i/lub operacji medycznych. By otrzymać pożądany efekt, trzeba wykonać badania rynkowe dla pozyskania potrzebnych danych o sprawach oraz wymaganiach dokładnie sprecyzowanej liczby docelowej. Obecnie charakterystyka turystów medycznych jest w świetle przypuszczeń, a niekiedy czerpie ze centrów branżowych. Akcja promocyjna turystyki medycznej w świetle analizy macierzy BCG winna stanowić skierowana przede każdym do turystów medycznych wynikających z sektorów: skandynawskiego, brytyjskiego, niemieckiego, ukraińskiego a (po gruntownej analizie) amerykańskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego.
Koherentna forma promocji powinna zajmować się przede ludziom na indywidualnym z pięciu instrumentów promocji, którym jest reklama4, z zastosowaniem innych środków:
i) reklama wydawnicza – plakaty wielkoformatowe, billboardy, cityboardy, citylighty (wyeksponowane w prawdziwych miejscowościach oraz na gruntach przygranicznych, dworcach kolejowych, lotniskach, terminalach promowych, środowiskach i galeriach handlowych, stacjach metro, na samochodach), ulotki (wkładki) do dzieł;
b) reklama prasowa – codzienna prasa, magazyny o tematyce zdrowia, urody, turystyki (w niniejszym ostatnie, jakie są otwarte na poziomach samolotów, promach i statkach pasażerskich, w światowych pociągach);
c) reklama telewizyjna – obrazy i spoty reklamowe w kanałach tematycznych, product placement, czyli forma promocji liczący na zamontowaniu na prawdach handlowych w filmie, sztuce teatralnej, programie telewizyjnym lub innym nośniku audiowizualnym lub drukowanym towaru czy sytuacji prezentującej określony rodzaj zachowań (najczęściej konsumenckich), wywiady telewizyjne w tak zwanych programach śniadaniowych;
d) reklama radiowa – wywiady radiowe, konkursy;
e) reklama internetowa – oficjalny, wielojęzyczny (między innymi polski, niemiecki, angielski, szwedzki, norweski, duński, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) layout dotyczący turystyki medycznej w Polsce (zawierający między innymi adresy pozycji i poziom oferowanych usług ważnych i komplementarnych, opinie pacjentów), pozycjonowanie stron, odpowiednie linki na częściach podmiotów branży turystycznej (szczególnie oferujących usługi transportowe), wykorzystanie serwisów społecznościowych.
Internet stawał się ważnym środkiem promocji współczesnej turystyki. Tak toż jak turyści prowadzący w projektach biznesowych lub wypoczynkowych, turyści medyczni są inne motywy, cele i prawa, jakie należy wykonać. Turystyka medyczna uzupełnia więc przerwę w części turystyki i podnosi ją o ostatnie linie, poprawiające jej wzrost, mogące powstać głównie dzięki sieci komputerowej.

About admin

Check Also

Higiena osobista u pań a typów

Przyjmowanie się do zasad higieny osobistej jest ogromne oznaczanie dla zdrowia.