Port w Ustce

Pierwszy port istniał w Ustce jeszcze za panowania Łokietka i Kazimierza Wielkiego. Obecny wygląd portu to efekt przebudowy w latach 1899-1903. Jeszcze przed I wojną światową Ustka była największym portem handlowym między Gdańskiem a Szczecinem. Nie sposób zapomnieć o latarni morskiej, której światło widać z odległości około 30 km. Latarnia morska w Ustce służy marynarzom już od 109 lat. Pierwsza latarnia zabłysła w 1871r. Istniejąca do dziś budowla z ośmiokątną wieżą powstała w 1892 roku.

Ciekawostka! Wielkość statków, które wchodzą do portu w Ustce nie mogą przekraczać 60 m długości całkowitej, 12,0 m szerokości i 4,0 m zanurzenia dla wody słodkiej. Max. parametry statku dla portu długość całkowita 80 m, szerokość 21,0 m zanurzenie statku przy średnim stanie dla wody słodkiej 4,0 m.

Dodaj komentarz