Home / Bez kategorii / Opinia uczenia się na kolejnych etapach życia oraz kariery

Opinia uczenia się na kolejnych etapach życia oraz kariery

sukces Polityka na praca uczenia się przez wszystkie życie zawiera nie tylko kształcenie ustawiczne dorosłych, ale całość zapoznawania się, w ostatnim kształtowanie się na wczesnym etapie życia, które mówi zarówno dzieci do 3 roku życia. Tradycyjne nastawienie do oświaty nie rozumie tegoż dużo dużego okresu szacowania się, gdyż zbiera się na myśli w układzie formalnym. Chociaż to, co dziecko pozwalało w młodzieńczych latach mieszkania jest decydujący pomysł na grupa oraz efekty uczenia się w przyszłych momentach jego wzrostu. Nie można w ostatnim układzie nie docenić roli rodziców małych dzieci. Powinni oni trwań wspierani, szczególnie gdy z nowych powodów mogą posiadać trudności w wydawaniu tej sztuki. Takie wsparcie służy realizacji idei przygotowywania się przez całe życie, zaś owo w dwóch wymiarach: daje podstawy do kolejnej edukacji dzieci oraz prowadzi kompetencje rodziców. Istotne jest polecanie zintegrowanego podejścia do wzroście i edukacji dzieci od najwcześniejszych lat bycia aż do tyłu pierwszego kroku edukacyjnego w szkole, tj. podejścia obejmującego zawieranie się w rodzinie, wczesną edukację i naukę wczesnoszkolną. Wczesna edukacja i opieka jest szybko połączona z warunkami życia dzieci – status fizyczny i społeczny rodziny, stan zdrowia, bezpieczeństwo, warunki domowe itp. są znaczący nacisk na rozwój sportowy i psychiczny dzieci. Kompleksowa ocena warunków bycia dzieci w wysoce zaawansowanych państwach, w tym ponadto w Polsce, jest przeprowadzana dalej przez UE, OECD i ONZ. Raporty tych formy pokazują, że pozytywny wpływ na dolę dzieci w Polsce, na tle innych krajów, mają dodatkowe czynniki: struktura rodzin – Polska jest w czołówce krajów rozwiniętych, w jakich dzieci szkolone są przez dwoje rodziców; dostępność i powszechność obowiązkowej edukacji zintegrowana z przewyższającym lub znajomym średniej UE i OECD poziomem wiedzy uczniów kończących obowiązkowy etap edukacji szkolnej. Mniej pozytywnie wypadają porównania związane z materialnymi warunkami bycia dzieci. W ocenie raportu UNICEF z roku 2013 Polska przylega do poprzedniej grupy bogatszych krajów pod względem poziomu materialnej jakości bycia dzieci. Na tym polu pozytywnie budzi się znaczny wzrost dostępności przedszkoli w zeszłych latach, który pozwalał na zdobycie wczesną edukacją większej sumy dzieci: z roku szkolnego 2005/06 do roku 2012/13 liczba dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym została także dwukrotnie zwiększona – z 447 tys. do 886 tys.; uczestnictwo uczniów w niniejszym wieku w wychowaniu przedszkolnym wzrosło w współczesnym okresie z 41,0% do 69,7%; według europejskiego wskaźnika rozwoju wczesnej edukacji, dotyczącego dzieci od 4 roku trwania do wieku obowiązku edukacyjnego, Polska szybko kojarzy się do małej w UE a do europejskiego celu wskazanego na rok 2020, osiągając poziom 83,8% w roku 2012/13. Mimo tak szybkiej poprawy Polska zajmuje nadal stosunkowo prostą pozycję w UE i OECD pod względem upowszechnienia uczestnictwa najmłodszych dzieci w formach wczesnej kontrole i edukacji. Według Banku Światowego, o wyzwaniach w dziale organizacji wychowania przedszkolnego znaczy to, że mimo niskiego stanu jego wprowadzenia w Polsce wydatki zewnętrzne oraz indywidualne na usługi w obecnym zakresie w proporcji do PKB przewyższają średnią w OECD i UE. Także wiele dzieci wychowuje się w trudnych warunkach, co sprawia i na ich edukację. Dzieciom, których rodzice mają kłopoty z swoją karierą edukacyjną i pewną nie wystarczają zatrudnienia w żłobku, przedszkolu, a potem w szkole. Skuteczne myślenie o dzieci wymaga wielostronnego pomocy opiekunów, zapewnianego przez wiele resortów i powodowanego od liczbach lat ich mieszkania. Chce to zmianie usług wczesnej uwagi i nauki – w kierunku usług wielofunkcyjnych, z jakich część dotyczy rodziców, a nie tylko dzieci.

About admin

Check Also

Zasady prawidłowego odżywiania podczas ciąży

Warzywa oraz produkty dostarczają ogromnej dawek witaminy C i E, karotenoidów, folianów, flawonoidów, składników mineralnych, …