Home / budownictwo / Dokumenty bez których nie wybudujesz domu

Dokumenty bez których nie wybudujesz domu

Mapa geodezyjna. Spośród niej ważna się dowiedzieć, co osiąga się na działce oraz w jej sąsiedztwie, jest także do przygotowywania nowych obiektów. 

Bez mapy nie uzyskasz żadnej decyzji.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Na karcie geodezyjnej wskazane są m.in. wszystkie zinwentaryzowane obiekty wybierające się na posesji natomiast w jej najulubieńszym otoczeniu:

• budynki,

• sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami, 

• ogrodzenia.

Pokazane są tam też możliwości działek wraz spośród ich numerami ewidencyjnymi.

Zwyczajnie nie są wrysowane na kartę wszelkie samowolnie wybudowane domy i przyłącza. 

Może więcej się zdarzyć, że na mapie ciągle widnieją budynki, które były rozebrano stąd też każda mapa, która zajmuje służyć do celów projektowych, pragnie być zaktualizowana przez geodetę, który sprawdza w lokalu, albo nie ma tam jakichś przedmiotów nie naniesionych na mapę.

Mapa będzie przydatna do:

• uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do budowie,

• wykonania projektu przyłączy i zgrania ich w Zespole Uzgadniania Dokumentacji,

• przygotowania planu zagospodarowania działki lub terenu, który jest nieodłączną częścią projektu budowlanego.

Wskazane będą trzy egzemplarze zaktualizowanej mapy a przynajmniej jej trzy kserokopie

Niezaktualizowaną kopię – wyrys z mapy zasadniczej można otrzymać w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej zwanym potocznie składnicą map albo w sektorze geodezji urzędu powiatowego (kosztuje kilkadziesiąt złotych), ale przyczyni się ona właśnie do woli o warunkach zabudowy. 

Mapę do końców projektowych najlepiej zamówić u geodety.

Na mapę odkłada się około dwóch tygodni. 

Dopiero zaktualizowana przez geodetę mapa (potwierdzona odpowiednimi pieczęciami) może służyć do myślenia budynku i przyłączy.

About admin

Check Also

Zagrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe więc co raz bardziej znakomity środek ogrzewania budynku. Istnieje więc obecne taki pomoc …