Home / Bez kategorii / Ciśnienie powietrza w oponie

Ciśnienie powietrza w oponie

Niewłaściwe ciśnienie powietrza w oponie powoduje nierównomierne zużycie bieżnika. W sensu zminimalizowania nierównomiernego zużycia firmy zalecają kojarzenie się do następnych wskazówek:

Reklama: http://www.opony.biz/

1) Większość uszkodzeń opony zrobionych jest nieodpowiednim ciśnieniem powietrza w oponie. Opony do autobusów i samochodów ciężarowych należy napełniać powietrzem razem z przenoszonym obciążeniem.

2) Używając sprawnego manometru, sprawdzaj ciśnienie w oponie co najmniej raz na dwa tygodnie.

3) Sprawdzanie ciśnienia w oponie należy przeprowadzać przy zimnych oponach.

4) Kapturek zaworu uszczelniającego służy jako kolejny element uszczelniający i powinien być wciąż założony.

5) Podczas pracy ciśnienie w oponie może wzrosnąć nawet o 20% (10 do 15 psi), co stanowi zaplanowane w formy opony. Dlatego zupełnie nie dostosowuj ciśnienia powietrza w oponie, gdyby istnieje ona rozgrzana; ciśnienie powróci do dobrej wartości po ochłodzeniu się opony.

6) Unikaj prowadzenia pojazdu przy zbyt niskim ciśnieniu w oponach.

7) W rozgrzanej oponie ciśnienie jest za niskie, jeżeli zimna opona nie została napełniona powietrzem o właściwym ciśnieniu.

8) W sukcesie zmiany ciśnienia napełniania w miejscu z względu bardzo prostej temperatury na zewnątrz, polecane stanowi jego dostosowanie w przyszli sposób:

1. Określ różnicę między temperaturą w wnętrzu oraz na zewnątrz.
2. Używając wykresu, oblicz odpowiednie ciśnienie powietrza w oponie.
3. Zwiększ odpowiednio ciśnienie powietrza.

9) Niewłaściwe ciśnienie powietrza w oponie powoduje nierównomierne zużycie bieżnika. W końcu zminimalizowania nierównomiernego zużycia firmy zalecają podawanie się do następnych wskazówek:

1. Zawsze napełniaj opony do poziomu zalecanego, kiedy są one zimne.
2. W wypadku bycia nierównomiernego zużycia przy dobrym ciśnieniu powietrza w oponie zetknij się z specjalistą technicznym lub działem obsługi serwisowej w bazy firmy.

About admin

Check Also

Higiena osobista u pań a typów

Przyjmowanie się do zasad higieny osobistej jest ogromne oznaczanie dla zdrowia.